Choàng tốt nghiệp (Hood)

Choàng tốt nghiệp hay còn gọi là (Hood) là phụ kiện đi kèm với áo tốt nghiệp và nón,Choàng tốt nghiệp ( Hood) Từ một tông màu với Áo nó có thể phối một lớp trong là màu khác bằng vải phi hoặc cũng có thể pha thêm viền lé màu trắng tạo nên sự khác biệt cho